Akademik Teşvik Başvuruları - 2022

Başvuru Yapılamaz

Son Başvuru Tarihi: 18.01.2023

Akademik Teşvik Yönetmeliğine ulaşmak için tıklayınız.

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK TEŞVİK ÖDENEĞİ SÜREÇ TAKVİMİ

SÜREÇ

BAŞLAMA TARİHİ

BİTİŞ TARİHİ

Öğretim elemanlarının 2022 yılına ait akademik faaliyetlerine ilişkin olarak YOKSİS’ten aldıkları çıktı ile akademik faaliyetlerine ilişkin kanıt ve belgeleri de ekleyerek, başvuru.karabuk.edu.tr adresi üzerinden Akademik Teşvik başvurularını yapması

02.01.2023

13.01.2023

Öğretim elemanlarınca yapılan başvuruların, her Bölüm/Anabilim Dalı bünyesinde kurulan Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu tarafından sistem üzerinden (başvuru.karabuk.edu.tr) incelenmesi ve değerlendirilmesi

16.01.2023

18.01.2023

Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu tarafından alınan başvuru ve başvuru değerlendirme kararlarının Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu tarafından incelenmesi, karara bağlanması ve sonuçların Üniversite web sayfasında ilan edilmesi

19.01.2023

24.01.2023

Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonuna itirazların yapılması

25.01.2023

31.01.2023

Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonuna yapılan itirazların Komisyon tarafından karara bağlanması ve kesin sonuçların ilan edilmesi

01.02.2023

03.02.2023