(DEMO) Akademik Teşvik Başvuruları - 2023

Yayında

Son Başvuru Tarihi: 31.12.2022

Akademik Teşvik Yönetmeliğine ulaşmak için tıklayınız.

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK TEŞVİK ÖDENEĞİ SÜREÇ TAKVİMİ

SÜREÇ

BAŞLAMA TARİHİ

BİTİŞ TARİHİ

Öğretim elemanlarının 2021 yılına ait akademik faaliyetlerine ilişkin olarak YOKSİS’ten aldıkları çıktı ile akademik faaliyetlerine ilişkin kanıt ve belgeleri ekledikleri dosyalarını Bölüm/Anabilim Dalı Başkanlıklarına teslim etmeleri

03.01.2022

10.01.2022

Öğretim elemanlarınca yapılan başvuruların, her Bölüm/Anabilim Dalı bünyesinde kurulan Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu tarafından incelenmesi

11.01.2022

17.01.2022

Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonunun hazırladığı karar tutanağı, değerlendirme raporu ve puan tablosunun imzalı olarak fakültelerde dekan, diğer birimlerde ise müdür tarafından onaylanmış olarak Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonuna EBYS üzerinden gönderilmesi

18.01.2022

19.01.2022

Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu tarafından alınan başvuru ve başvuru değerlendirme kararlarının Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu tarafından incelenmesi, karara bağlanması ve sonuçların Üniversite web sayfasında ilan edilmesi

20.01.2022

25.01.2022

Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonuna itirazların yapılması

26.01.2022

01.02.2022

Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonuna yapılan itirazların Komisyon tarafından karara bağlanması ve kesin sonuçların ilan edilmesi

02.02.2022

04.02.2022